oferta

Oferujemy kompleksową obsługę firm w zakresie prowadzenia księgowości na zasadach ogólnych (podatkowa księga przychodów i rozchodów) i zryczałtowanych oraz obsługę kadrowo-płacową, w tym m.in.:

 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • rozliczanie zaliczek na podatek dochodowy (PIT-5) w trakcie roku
 • sporządzanie i składanie do urzędu skarbowego rocznych zeznań podatkowych
 • prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla potrzeb podatku VAT
 • sporządzanie i składanie do urzędu skarbowego deklaracji VAT
 • obsługa jednolitych plików kontrolnych (JPK)
 • sporządzanie list płac
 • rozliczanie zwolnień lekarskich
 • rozliczanie zaliczek z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-4)
 • wyliczanie składek ZUS
 • sporządzanie i wysyłanie deklaracji ZUS